תמונת מנוי: ערבי זמר עברי

ערבי זמר עברי

תרבות
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 5

בחירת הרכב המנוי

הנך זכאי להטבה

סוג מנוי הנחה
רגיל 40 ₪ לכל כרטיס שני

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים